شناسه : 162148031

تجلیل فرماندار یزد ازرییس ومعاونین اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ به مناسبت هفته بزرگداشت《 مقام معلم》


"سید محمد رستگاری " فرماندار یزد با حضور در اداره آموزش و پرورش زارچ از رییس ومعاونین آموزش و پرورش این منطقه تجلیل و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،  "سید محمد رستگاری " فرماندار یزد با حضور در اداره آموزش و پرورش زارچ از رییس ومعاونین آموزش و پرورش این منطقه و همچنین  از زحمات کادر اداری با اهدای گل و لوح تقدیر، تجلیل و تشکر کرد.


آدرس کوتاه :