شناسه : 162021236

بررسی نقاط قوت وضعف فرآیند اجرایی نظارت برجمع آوری زکات فطره


به ریاست سید علی حسینی منش معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد نشست بررسی نقاط قوت وضعف فرآیند اجرایی نظارت برجمع آوری زکات فطره درمحل فرمانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،در این جلسه در خصوص نقاط قوت و ضعف فرآیند اجرایی نظارت برجمع آوری زکات فطره  بحث و تبادل نظر شد و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


آدرس کوتاه :