دستگاه‌ها پروژه‌های اولویت‌دار بازآفرینی سال 1400 را به فرمانداری اعلام کنند


فرزین خادمی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد در جلسه بازآفرینی بر تعیین و اعلام پروژه‌های اولویت‌دار بازآفرینی سال 1400 به فرمانداری از سوی همه دستگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، خادمی مدرسه مهدی زاده علی‌آباد را جزء مدارس نیاز به تخریب و بازسازی دانست گفت: مدرسه مهدی زاده علی‌آباد در صورت تأمین اعتبار از ستاد بازآفرینی تخریب و از نو احداث خواهد شد.

وی افزود: احداث یک باب مدرسه هم بعد از مکان‌یابی در شهیدیه با استفاده از اعتبارات بازآفرینی در اولویت امسال قرار دارد.

 معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد خاطرنشان کرد: تکمیل ورزشگاه شهیدیه هم در اولویت 1400 قرار داده شد.

خادمی همچنین خاطرنشان کرد: با عنایت به تخصیص یک ونیم میلیارد تومان جهت آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی ازجمله شهیدیه، علی‌آباد و بافت‌های فرسوده، این پروژه‌ها در اولویت شهرداری میبد قرار گرفت.


آدرس کوتاه :