شناسه : 153258650

گشت و بازرسى شبانه از واحدهاى صنعتى شهرستان ميبد


گشت و بازرسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد اقدام به بازرسی شبانه از واحدهای صنعتی شهرستان میبد نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستاى پايش آلودگى كارخانجات،  تيم گشت و بازرسى اداره كل با همراهى اداره شهرستان ميبد اقدام به بازرسى شبانه از واحدهاى صنعتى شهرستان ميبد نموده و بصورت سرزده  واحدهاى جاده سنتو و شهرك صنعتى جهان آباد را پايش نمودند.

طى بازرسى هاى بعمل آمده به كارخانه هايى (اهم آنها كاشى و سراميك) كه داراى آلودگى بودند اخطار داده شد و مسئولين آنها براى توضيحات و رفع كامل آلودگى به اداره كل احضار شدند.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.