شناسه : 153634055

گشت و بازرسى شبانه از واحدهاى صنعتى شهرستان مهريز


گشت و بازرسى شبانه از واحدهاى صنعتى شهرستان مهريز توسط تیم پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد، در راستاى پايش آلودگى كارخانجات، تيم پايش اداره كل اقدام به بازرسى شبانه از واحدهاى صنعتى شهرستان مهريز نموده و بصورت سرزده از واحدهاى شهرك سنگ بازديد بعمل آوردند .

لازم به ذکر است در بازرسى هاى بعمل آمده به دو كارخانه كاشى كه داراى آلودگى در قسمت هاى اسپرى دراير و كوره بودند اخطار داده شد و دو واحد ديگر نيز مسئولين آنها براى توضيحات به اداره كل احضار شدند.

 

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.