شناسه : 153422433

چند خبر ورزشی


برگزاری مسابقات والیبال دوره دوم متوسطه / مسابقات دو و میدانی دانش آموزان / مسابقات شطرنج دانش آموزان استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مسابقات والیبال دوره دوم متوسطه آموزشگاه های استان یزد از 15 لغایت 17 بهمن ماه در سالن تختی اردکان برگزار گردید .

این دوره از مسابقات با حضور6 تیم  و 84 دانش آموز و مربی سرپرست برگزار گردیدودر پایان تیم هنرستان شهید چمران از ناحیه  دو مقام اول ، دبیرستان سید الشهداء اردکان مقام دوم و تیم دبیرستان سید محمدآقا از ناحیه یک یزد مقام سوم را کسب نمودند.

در پایان این مسابقات به تیم های برتر مدال و هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.

 

مسابقات دو و میدانی دانش آموزان پسر آموزشگاههای استان یزد

مسابقات دو و میدانی دانش آموزان استان با حضور10 شهرستان/ناحیه/منطقه در سه دوره تحصیلی ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم و با حضور  210 شرکت کننده در 13 اسفند ماه در ورزشگاه شهید نصیری برگزار شد .

نتایج انفرادی در هر ماده به شرح ذیل می‌باشد :

مقطع ابتدایی :

۱۰۰ متر سرعت

امیرعباس یزدی -رکورد 13:52- میبد - مقام اول  

مختار جعفری – رکورد 13:75- ناحیه 2 -  مقام دوم

امیر حسین فتاحی – رکورد14:09- اردکان -  مقام سوم

ماده 800 متر :

محمدعلی بلوکی- رکورد2:24:80- مروست -  مقام اول

سیدحسین حجازی - رکورد 2:39:53- مهریز -  مقام دوم

ابوالفضل مرادیان- رکورد2:41:54-  ابرکوه -  مقام سوم

پرش طول :

محمدسبحان کردعلی – رکورد4:44-  ناحیه 1 - مقام اول

علی محمد رحیمی – رکورد 4:35-زارچ  -  مقام دوم

امیرحسین فتاحی – رکورد4:35- اردکان -  مقام سوم

پرتاب توپ :

محمد قیم – رکورد42:74- مروست - مقام اول

امیررضا خورمیزی – رکورد38:97- مهریز -  مقام دوم

حسین یاری – رکورد 38:00- مروست  -  مقام سوم

پرتاب وزنه :

محراب راغب – رکورد8:00- ناحیه 2 - مقام اول

مهدی دهقانی - رکورد 7:80-میبد -  مقام دوم

ابراهیم آزادی – رکورد7:07-  میبد -  مقام سوم

پرش ارتفاع :

محمدرضا اسماعیلی – رکورد1:15- ناحیه 2 - مقام اول

میرطبایی – رکورد1:10-  مهریز -  مقام دوم

رضا فلاحتی - رکورد 1:10- مروست -  مقام سوم

60 متر مانع :

مختار جعفری –00:10:13- رکورد ناحیه 2 -  مقام اول

محمد مهدی ابویی -00:10:66- رکورد  مهریز -  مقام دوم

محمد پورقاسمی – رکورد00:11:40-  ابرکوه -  مقام سوم

متوسطه اول :

100 متر سرعت

مهدی مروتی – رکورد00:12:65- میبد - مقام اول -

محمد بیدکی – رکورد00:12:84- مهریز - مقام دوم

کمیل نیراوندخواه – رکورد00:12:94- زارچ - مقام سوم

300 متر مانع :

ابوالفضل ظهوری – رکورد00:45:32-  مهریز -  مقام اول

عرفان اعرابی - رکورد 00:46:34-ناحیه 2 -  مقام دوم

جوهری – رکورد00:46:53- ابرکوه -  مقام سوم

پرش طول :

مهدی بشیری – رکورد 5:43-مهریز -  مقام اول

محمد مشتاقیان – رکورد5:32-  ابرکوه -  مقام دوم

محمد بیدکی – رکورد5:32-  مهریز -  مقام سوم

پرتاب نیزه :

ابوالفضل کریمی – رکورد 37:50-میبد -  مقام اول

محمد بشیری – رکورد32:80- مهریز -  مقام دوم

محمدمهدی رفیعی -  رکورد 26:55-ناحیه 2 -  مقام سوم

پرش ارتفاع :

ابوالفضل ظهوری – رکورد مهریز -  مقام اول

مجتبی صادقیان - رکورد  ناحیه 1 -  مقام دوم

پرتاب وزنه :

ابوالفضل اکبری – رکورد11:16- ابرکوه -  مقام اول

مهدی صدیقی - رکورد 10:76- ناحیه 2 -  مقام دوم

مجید حیدری – رکورد10:45-  میبد -  مقام سوم

پرتاب دیسک :

مجید حیدری – رکورد32:15-  میبد -  مقام اول

محمد مهدی رفیعی – رکورد29:20- ناحیه 2 -  مقام دوم

مهدی فلاحتی – رکورد26:75-مروست  -  مقام سوم

800 متر :

محمدصالح علیزاده – رکورد2:24:80- اردکان -  مقام اول

حسن خلفایی – رکورد2:25:75- میبد -  مقام دوم

مسعود حکیمی - رکورد 2:25:80- مهریز -  مقام سوم

3000 متر :

رضا سترگ – رکورد00:45:32- ابرکوه -  مقام اول

حسن خلفایی – رکورد00:46:34-  میبد -  مقام دوم

سینا رهبر – رکورد00:46:53- ناحیه 2  -  مقام سوم

متوسطه دوم:

۱۰۰ متر :

روح ا... مصطفوی – رکورد00:11:32-  ناحیه 1 -  مقام اول

حسین اسدی – رکورد00:11:50- ناحیه 2 -  مقام دوم

معراج راغب – رکورد00:11:70-  ناحیه 2  -  مقام سوم

3000 مانع :

مهدی نادی – رکورد10:53- مروست -  مقام اول

علی ابراهیمی - رکورد11:09- ابرکوه -  مقام دوم

احسان خانی - رکورد 11:37-ناحیه 1  -  مقام سوم

300 متر مانع :

حامد حسنی – رکورد00:36:03- ناحیه 2 -  مقام اول

احمدرضا ابراهیمی – رکورد00:44:78- مروست -  مقام دوم

علیرضا فخرآبادی – رکورد00:45:53- ناحیه 1  -  مقام سوم

800 متر :

حامد حسنی – رکورد 2:10:60- ناحیه 2 -  مقام اول

احمد دهقانی - رکورد 2:15:85- میبد -  مقام دوم

ابوالفضل کارگر – رکورد2:30:04- ابرکوه -  مقام سوم

پرش طول :

معراج راغب – رکورد6:09- ناحیه 2 -  مقام اول

سهیل فتاحی - رکورد 5:75- اردکان -  مقام دوم

آرش اسماعیلی نژاد – رکورد5:66-  ناحیه 2  -  مقام سوم

پرتاب دیسک :

محمدمهدی زارع – رکورد36:77- ناحیه 2 -  مقام اول

حسین اسدی - رکورد 32:20- ناحیه 2 -  مقام دوم

رئیسی – رکورد28:55- اردکان  -  مقام سوم

پرتاب وزنه :

محمدمهدی زارع – رکورد11:17-  ناحیه 2 -  مقام اول

محمدرضا افشار – رکورد10:41-  مهریز -  مقام دوم

حمیدرضا پاک نیا - رکورد 9:87- اردکان  -  مقام سوم

پرش ارتفاع :

آرش اسماعیلی نژاد – رکورد1:75-  ناحیه 2 -  مقام اول

سیدرضا حسینی – رکورد1:65-  ناحیه 2 -  مقام دوم

علیرضا عصمت آباد – رکورد1:55- مهریز  -  مقام سوم

پرتاب نیزه :

سیدرضا حسینی – رکورد11:17-  ناحیه 2 -  مقام اول

علی شیبانی - رکورد 10:41- مهریز -  مقام دوم

حسین مذکوری – رکورد9:87  اردکان -  مقام سوم

 

مقام تیمی مسابقات دو و میدانی پسران آموزشگاههای آموزش وپرورش استان یزد

مقطع ابتدایی : مقام اول : ناحیه دو36امتیاز  / مقام دوم : میبد23 امتیاز  / مقام دوم مشترک : مهریز23  

متوسطه اول : مقام اول : میبد 43 امتیاز / مقام دوم : مهریز 40  امتیاز / مقام سوم : ناحیه دو 35

متوسطه دوم : مقام اول : ناحیه دو 72  امتیاز / مقام دوم : مهریز  25  امتیاز/ مقام سوم : اردکان 23  امتیاز

مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر استان

مسابقات دو و میدانی استان با حضور ۲۲۴ شرکت کننده در سه مقطع ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم روز یکشنبه تاریخ ۱۲/۱۲ در ورزشگاه شهید نصیری برگزار شد .

نتایج انفرادی در هر ماده به شرح ذیل می‌باشد :

مقطع ابتدایی :

۱۰۰ متر سرعت

- سارا ابویی - مهريز - مقام اول  رکورد 59/15

- زهره روشنایی -اردکان - مقام دوم - رکورد 63/15

- زهرا کریمی -زارچ - مقام سوم رکورد 77/15

ماده ۶۰۰ متر :

- فاطمه السادات زارع زاده -ابرکوه - مقام اول - رکورد ۲:۰۴:۲۵

- نسترن اربابی -مهریز - مقام دوم -رکورد ۲:۱۵:۶۹

- فاطمه فروزانیان - ناحیه دو - مقام سوم - رکورد ۲:۱۵:۸۱

پرش طول :

- زهره روشنایی - اردکان - مقام اول - نتیجه نهایی 75/3

- سارا شاکر - اردکان - مقام دوم _نتیجه نهایی 69/3

- رویا باقیان - زارچ - مقام سوم - نتیجه نهایی 64/3

پرتاب توپ :

فاطمه عمیقی - ابرکوه - مقام اول -نتیجه نهایی 61/38

سهیلا زارع - اردکان - مقام دوم -نتیجه نهایی 75/33

الهام عرب زاده - زارچ - مقام سوم - نتیجه نهایی 62/33

پرتاب وزنه :

سهیلا زارع - اردکان - مقام اول _نتیجه نهایی 54/8

فاطمه عمیقی زاده - ابرکوه - مقام دوم - نتیجه نهایی 30/8

ریحانه باغبان - مهریز - مقام سوم - نتیجه نهایی 01/8

متوسطه اول :

100 متر سرعت

مبینا فروزان مقدم - ناحیه دو - مقام اول - رکورد ۱۳:۳۵

شمیم اشرف راد - ناحیه دو - مقام دوم - رکورد ۱۳:۷۵

فرنوش آلمال - ناحیه یک - مقام سوم - رکورد ۱۴:۴۷

۱۰۰ متر مانع :

زهرا حفظی - ناحیه یک - مقام اول - رکورد ۱۷:۲۰

فاطمه خدایی - اردکان - مقام دوم - رکورد ۱۷:۶۳

نوشین طهماسبی - ناحیه دو - مقام سوم - رکورد ۱۸:۵۶

۴۰۰ متر :

فاطمه سیلانیان - ناحیه دو - مقام اول - رکورد ۱:۱۱:۱۲

زهرا ابراهیمی - ناحیه یک - مقام دوم - رکورد ۱:۱۴:۳۴

مهدیه کارگر - میبد - مقام سوم - رکورد ۱:۱۶:۰۰

۱۵۰۰ متر :

ملیکا چتر فیروزه - میبد - مقام اول - رکورد ۶:۳۶:۲۵

رویا زارعی - مروست - مقام دوم -رکورد ۶:۴۱:۲۵

حدیثه فیاضی -میبد - مقام سوم - رکورد ۶:۴۲:۱۹

پرش طول :

مبینا فروزان مقدم - ناحیه دو - مقام اول - 65/4متر

نوشین طهماسبی - ناحیه دو - مقام دوم - 38/4متر

نگین عسکری - مروست - مقام سوم - 23/4 متر

سه گام :

زهرا حفظی - ناحیه یک -مقام اول - 99/10 متر

شمیم اشرف راد - ناحیه دو - مقام دوم - 24/10 متر

نازنین مالکی - ناحیه دو - مقام سوم -60/9 متر

پرتاب دیسک :

نازنین مالکی - ناحیه دو - مقام اول - 54/22 متر

آزیتا پور شادکام - اردکان - مقام دوم - 46/21متر

سمیرا صفری - ابرکوه - مقام سوم - 21/13 متر

پرتاب وزنه :

دنیاالسادات بزاز زاده - اردکان - مقام اول - 72/8 متر

پریسا صباغی -اردکان - مقام دوم - 51/7 متر

نرگس احمد زاده –میبد - مقام سوم - 22/7 متر

متوسطه دوم:

۱۰۰ متر :

فاطمه محمدی - ناحیه دو -مقام اول - رکورد 88/13

آتنا حیاتی-ناحیه دو -مقام سوم- رکورد 96/13

فاطمه شکوفه - هرات -مقام سوم -رکورد 64/16

۱۰۰ مانع :

فاطمه ادبی - اردکان - مقام اول - رکورد ۱۴:۸۷

الهام سرکار - ناحیه یک - مقام دوم - رکورد ۱۷:۴۰

زهرا دهقان منشادی - ناحیه دو - مقام سوم - رکورد ۱۹:۲۶

۴۰۰ متر :

شقایق خیراندیش -ناحیه دو - مقام اول - رکورد۱:۱۷:۹۴

غزل محمد پناه - ابرکوه - مقام دوم - رکورد ۱:۱۹:۶۵

فرناز محمدی - هرات - مقام سوم - رکورد ۱:۲۰:۱۶

۱۵۰۰متر :

مهلا رضایی - اردکان -مقام اول - رکورد ۵:۵۴:۹۱

عطیه بلوچی - ناحیه یک - مقام دوم - رکورد ۵:۵۷:۳۰

مهسا جهانگیری - ناحیه دو - مقام سوم - رکورد ۶:۵۳:۶۷

پرش طول :

مرجان بهرمن - اردکان - مقام اول - 47/۴متر

آتنا حیاتی - ناحیه دو - مقام دوم - 36/4متر

شقایق خیر اندیش - ناحیه دو - مقام سوم - 24/۴ متر

سه گام :

فاطمه ادبی - اردکان - مقام اول - ۱۰/۱۰ متر

الهام سرکار - ناحیه یک - مقام دوم - 09/10متر

مهلا زارع زاده - ناحیه دو - مقام سوم - 78/۸ متر

پرتاب دیسک :

صدیقه مزیدی - ناحیه یک - مقام اول - 91/28متر

نرگس معصومی - میبد - مقام دوم - 35/26 متر

فاطمه فتاحی - اردکان - مقام سوم -81/22 متر

پرتاب وزنه :

مرجان بهرمن - اردکان - مقام اول - 19/8 متر

زهرا دهقان منشادی - ناحیه دو - مقام دوم - 49/7 متر

آزاده مصیبی - اردکان - مقام سوم -87/6متر

 

مقام تیمی مسابقات دو و میدانی دختران آموزشگاههای آموزش وپرورش استان یزد

مقطع ابتدایی :مقام اول :اردکان‌ ۳۱ امتیاز ????مقام دوم :ابرکوه‌ ۲۶ امتیاز ????مقام سوم :مهریز ۱۹ امتیاز ????

متوسطه اول :مقام اول :ناحیه دو یزد ۵۳ امتیاز ????مقام دوم :اردکان ۳۳ امتیاز ????مقام سوم :ناحیه یک ۲۷

متوسطه دوم :مقام اول :ناحیه دو ۵۱ امتیاز ????مقام دوم :اردکان ۴۷ امتیاز????مقام سوم :ناحیه یک ۳۲ امتیاز

 

مسابقات  شطرنج دانش آموزان پسر آموزشگاههای استان یزد

مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر آموزشگاههای استان یزد در دو مقطع دوره متوسطه اول ومتوسطه دوم در قالب طرح کانون قهرمان با شرکت بیش از112 نفر در قالب 16  تیم در سالن هیات شطرنج استان یزد برگزار گردیدکه در پایان نتایج متوسطه دوم  به شرح ذیل مشخص و نفرات برتر جواز حضور به مسابقات کشوری را کسب نمودند

نتایج متوسطه اول

۱-محمد مسعود حیدری از ناحیه دو مقام اول

۲-بنیامین سوادپور از ناحیه یک مقام دوم

۳-محمدعرفان شیرازی زاده از ناحیه یک مقام سوم

۴-محمد صادق برزگر از میبد مقام چهارم

 

نتایج متوسطه دوم

۱-محمد طالعی از ميبد مقام اول

۲-امیررضا ابطحی از ناحیه یک  مقام دوم

۳-امیرحسین غنی زاده  از ناحیه یکمقام سوم

۴-حامد واعظ از میبد مقام چهارم

لازم به ذکراست کمیته فنی مسابقات ، نفرات برگزیده و منتخب این دوره از مسابقات را انتخاب نمودند ، تا تیم منتخب استان یزد در تابستان 98 به مسابقات کشوری اعزام

 

مسابقات  شطرنج دانش آموزان دختر آموزشگاههای استان یزد

مسابقات شطرنج دانش آموزان دختر آموزشگاههای استان یزد در دو مقطع دوره متوسطه اول ومتوسطه دوم در قالب طرح کانون قهرمان با شرکت بیش از85 نفر در قالب 14  تیم در در سالن هیات شطرنج استان یزد برگزار گردیدکه در پایان نتایج متوسطه دوم  به شرح ذیل مشخص و نفرات برتر جواز حضور به مسابقات کشوری را کسب نمودند

نتایج متوسطه دوم.

۱-نرگس حبیب زاده  از ميبد مقام اول

۲-زهرا فاضلی از ميبد  مقام دوم

۳-مریم آزم  ناحیه دو مقام سوم

۴-فروزان ایرجی از ناحیه دو  مقام چهارم

۵-سمانه آب بند از ناحیه دو  مقام پنجم

 در این دوره از مسابقات متوسطه دوره اول ، تیم شهرستان ميبد مقام اول تیم ناحیه دو مقام دوم تیم ناحیه یک مقام سوم را کسب نمودند.

نتایج متوسطه اول

۱-مهرنوش مفیدی از ناحیه یک  مقام اول

۲-فاطمه بامدادی از ميبد  مقام دوم

۳-سمانه فرازمند از زارچ  مقام سوم

۴-اسرا تلاوری از ميبد مقام چهارم

۵-نرگس زارع از ميبد  مقام پنجم / در این دوره از مسابقات متوسطه دوم تیم شهرستان ميبد مقام اول تیم ناحیه دو مقام دوم تیم ناحیه یک مقام سوم را کسب نمودند.

در ضمن کمیته فنی مسابقات ، نفرات برگزیده و منتخب این دوره از مسابقات را انتخاب نمودند ، تا تیم منتخب مقطع متوسطه اول دختران استان یزد در تابستان 98 به مسابقات کشوری اعزام

 

 

 

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.