شناسه : 153763959

پایش محتوی گوگرد نفت گاز یورو 4 جایگاههای سوخت استان یزد در اردیبهشت ماه سال جاری


پایش محتوی گوگرد نفت گاز یورو 4 جایگاههای سوخت استان یزد در اردیبهشت ماه سال جاری توسط کارشناسان محیط زیست صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی و به استناد ماده 18 قانون هوای پاک و در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور پایش محتوای گوگرد نفت گاز یورو 4، نمونه برداری از جایگاههای سوخت منتخب استان طی سه روز در اردیبهشت ماه با حضور کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام گرفت.

به منظور اجرای مطلوب این امر، در هر نمونه برداری، از هر جایگاه  2 نمونه آزمایشگاهی و شاهد اخذ میگردد که نمونه شاهد به مدت سه ماه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست برای پایشهای نظارتی و مقایسه ای نگهداری شده و سپس برای صحت سنجی پایشها، تعدادی از نمونه های شاهد به میزان حداقل 10 درصد نمونه ها به صورت تصادفی توسط ادارات کل انتخاب و در آزمایشگاه های ذیصلاح مورد پایش مجدد قرار گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج آزمون وزارت نفت مقایسه می گردد.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.