شناسه : 153415255
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر :

همکاری 120 باجه پست بانک استان با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یزد آغاز شد


مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان یزد از آغاز همکاری 120 باجه پست بانک استان با این صندوق در راستای جذب روستاییان فاقد بیمه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان یزد ، حسن ابراهیمی در جمع مسئولین پست بانک و کارگزاران صندوق استان افزود : این امر در راستای تفاهم نامه  سه جانبه ای که فی مابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان ، پست بانک و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان یزد منعقد شد انجام می گیرد .

وی اظهار داشت : با توجه به اینکه باجه های پست بانک علاوه بر برخورداری از امکانات و تجهیزات اداری مناسب در ارائه خدمات بانکی در روستاها هم فعالیت می کنند می توانند در معرفی افراد فاقد بیمه در روستاها  کمک شایانی به این صندوق کنند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان یزد افزود : امیدواریم با بهره گیری از پست بانک ها در راستای ارتقای اجتماعی روستاییان گام های بزرگی برداریم.

ابراهیمی با بیان اینکه پست بانک بعنوان عامل بانکی در کنار بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر است خاطر نشان کرد : پست بانک ها از توانمندی و ظرفیت خوبی بهره مند هستند و نقش مهمی در افزایش ضریب پوشش این بیمه دارند.

وی ادامه داد: باجه پست بانک در مرحله نخست بعنوان بازاریاب و عامل کارگزاری صندوق مورد اشاره در روستاها فعالیت خواهند کرد و در صورت موفقیت آنها در جذب افراد فاقد بیمه در روستاها پس از مدتی  کد کارگزاری ، تمدید بیمه روستاییان و بسیاری از فعالیت های دیگر در زمینه خدمات به روستاییان به آنها واگذار می شود.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان یزد با بیان اینکه جامعه هدف این صندوق کشاورزان ، روستاییان و عشایر است تصریح کرد : روستاهای استان از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و به خاطر مهاجرت بی رویه جمعیت روستاهای این خطه به 150 هزار نفر کاهش یافته است و اگر در زمینه مهاجرت تدبیری اندیشیده نشود آینده خوبی برای روستاهای استان پیش بینی نمی شود.

وی افزود : مهمترین اهداف این صندوق جلوگیری از مهاجرت روستایی به شهرها، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش محرومیت مناطق روستایی و تامین امنیت اجتماعی است

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان یزد  با بیان اینکه اکنون 2 هزار و 732 مستمربگیر این صندوق هستند گفت : طبق اصل 29 قانون اساسی کشور، تامین اجتماعی حق همگانی است و دولت وظیفه دارد از محل منافع عمومی و مشارکت های مردمی زمینه برخورداری آحاد ملت را از آن را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه روستاییان تا قبل از سال 83 از هیچ گونه بیمه ای برخوردار نبودند افزود :  اما از سال 84 دولت با تشکیل صندوق بیمه روستاییان و عشایر این شرایط برای روستاییان فراهم شد و به جای کارفرما 2 برابر حق بیمه روستاییان و عشایر را پرداخت می کند.

وی ادامه داد: روستاییان و عشایر می توانند بعد از 35 سال پرداخت بیمه بازنشسته شوند و همچنین 15 سال سابقه پرداخت بیمه برای افرادی که سن آن ها 65 سال است حقوق بازنشستگی می پردازد.

ابراهیمی ادامه داد: امروز روستاییان در سراسر کشور تنها با پرداخت 20 تا 45 هزار تومان از سن 18 تا 50 سالگی می توانند به عضویت صندوق بیمه عشایری و روستایی درآمده و از تسهیلات این بیمه بهره مند شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان یزد  اضافه کرد: افراد به هر اندازه که حق بیمه بیشتری پرداخت کنند به آن نسبت نیز مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد.

در پایان جلسه به همراه آقای عسکر زاده معاون مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ، جمعی از مسئولین پست بانک استان ، شورای اسلامی روستای شحنه و تعدادی از کارگزاران صندوق از دفتر پست بانک روستای شحنه بازدید و همکاری باجه های پست بانک با صندوق بیمه استان رسماً آغاز شد .

در پایان جلسه به همراه آقای عسکر زاده معاون مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ، جمعی از مسئولین پست بانک استان ، شورای اسلامی روستای شحنه و تعدادی از کارگزاران صندوق از دفتر پست بانک روستای شحنه بازدید و همکاری باجه های پست بانک با صندوق رسماً آغاز شد .
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.