شناسه : 153617185

نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های معتمد استان یزد


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستای اجرای دستورالعمل خوداظهاری در پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد و به منظور صحه گذاری بر نتایج آنالیزهای انجام گرفته، کارشناسان آزمایشگاه اداره کل از شرکتهای کاشی واقع در شهرستانهای اشکذر و میبد مطابق با اعلام قبلی آزمایشگاههای معتمد مربوطه بازدید و نسبت به بررسی عملکرد واحدها و آزمایشگاههای مربوطه، نحوه اندازه گیری، کالیبراسیون دستگاهها، نحوه نمونه برداری و ... نظارت لازم معمول نمودند.  بدیهی است در صورت تخلف، موارد در کمیته بررسی تخلفات آزمایشگاههای معتمد بررسی و مطابق با شیوه نامه انضباطی تصمیم گیری خواهد شد .  

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستای اجرای دستورالعمل خوداظهاری در پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد و به منظور صحه گذاری بر نتایج آنالیزهای انجام گرفته، کارشناسان آزمایشگاه اداره کل از شرکتهای کاشی واقع در شهرستانهای اشکذر و میبد مطابق با اعلام قبلی آزمایشگاههای معتمد مربوطه بازدید و نسبت به بررسی عملکرد واحدها و آزمایشگاههای مربوطه، نحوه اندازه گیری، کالیبراسیون دستگاهها، نحوه نمونه برداری و ... نظارت لازم معمول نمودند. 

بدیهی است در صورت تخلف، موارد در کمیته بررسی تخلفات آزمایشگاههای معتمد بررسی و مطابق با شیوه نامه انضباطی تصمیم گیری خواهد شد.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.