شناسه : 152197341

نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد در استان یزد


نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد در راستای صحه گذاری بر عملکرد بی خطرسازها و تمدید گواهینامه آزمایشگاههای معتمد در سه ماهه سوم سال 1397 توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، به استناد دستورالعمل ابلاغی در خصوص راهبردی آزمایشگاه های معتمد و شیوه نامه عمومی صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آنان و همچنین بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند در زمینه پایش آلودگی و صحه گذاری بر بی خطرسازی پسماندهای پزشکی، کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست یزد بصورت مستمر از واحدهای بیمارستانی بازدید بعمل آورده و عملکرد دستگاه امحاء پسماند بیمارستانها و همچنین نحوه عملکرد آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست استان مورد بررسی قرار می گیرد.که در این راستا در سه ماهه سوم سال 1397 تعداد 20 مورد نظارت در قالب پایش و خوداظهاری توسط کارشناسان آزمایشگاه اداره کل از سیستمهای امحاء زباله بیمارستانها انجام و 4 مورد اخطار برای بیمارستانها و آزمایشگاههایی که عملکرد درست در این زمینه نداشته اند صادر گردیده است.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.