شناسه : 150594730

نظارت بر آزمایشگاه ها در سه ماهه سوم 1397


صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه های آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و نظارت بر آزمایشگاه ها در سه ماهه سوم 1397 صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، به استناد دستورالعمل ابلاغی دفتر معاونت محیط زیست انسانی سازمان متبوع، درسه ماهه سوم سال 1397 کارشناسان آزمایشگاه و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد 5 مورد بازدید از آزمایشگاه های معتمد جهت نظارت و 22 مورد بازدید در زمینه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد در محل اندازه گیری انجام دادند.

تعداد آزمایشگاه های معتمد استان 11 عدد می باشد که در مقایسه با تعداد آزمایشگاههای استان های دیگر تعداد قابل توجهی بوده و در این سه ماهه 2 آزمایشگاه در زمینه تمدید و ارتقاء پارامترهای خود اقدام نموده اندکه نحوه عملکرد آنها با انجام تستهای مقایسه ای و بازدیدهای سرزده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.