شناسه : 153739889

نظارت برنحوه مدیریت پسماندهای صنعتی در واحدهای فولادی


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، نظر به ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای استحصال آهن از سرباره، از دو واحد فولادی واقع در شهرستان اردکان و شهرک صنعتی فولاد پایش به عمل آمده و نحوه عملکرد واحدهای مذکور بررسی و از خروجیهای آنها به منظور اندازه گیریهای زیست محیطی نمونه برداری توسط پرسنل اداره امور آزمایشگاهها انجام شد . بدیهی است پسماندهای باقیمانده صنعتی عادی ناشی از فرآیند استحصال می توانند در عملیات عمرانی نظیر بسترسازی و اصلاح شیب جاده مورد استفاده مجدد قرار گرفته و یا به عنوان مواد اولیه در تهیه بلوک به کارگرفته شوند .    

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، نظر به ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای استحصال آهن از سرباره، از دو واحد فولادی واقع در شهرستان اردکان و شهرک صنعتی فولاد پایش به عمل آمده و نحوه عملکرد واحدهای مذکور بررسی و از خروجیهای آنها به منظور اندازه گیریهای زیست محیطی نمونه برداری توسط پرسنل اداره امور آزمایشگاهها انجام شد.

بدیهی است پسماندهای باقیمانده صنعتی عادی ناشی از فرآیند استحصال می توانند در عملیات عمرانی نظیر بسترسازی و اصلاح شیب جاده مورد استفاده مجدد قرار گرفته و یا به عنوان مواد اولیه در تهیه بلوک به کارگرفته شوند.

 

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.