شناسه : 153183278

نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست يزد بر عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب استان


نظر به ضرورت نظارت بر عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب استان، كارشناسان آزمايشگاه و آب و خاك اداره كل از محل تصفيه خانه مركزي شركت آب وفاضلاب بازديد به عمل آورده و اين مركز به لحاظ نحوه به كارگيري موازين زيست محيطي مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، سيستم تصفيه خانه مركزي شهر يزد مجهز به سيستم تصفيه هوازي SBR  بوده كه در حال حاضر پذيراي 24000 مترمكعب از فاضلاب خام مي باشد.

فاضلاب شهري پس از تصفيه به مراكز مختلف از جمله شهرداري، منابع طبيعي، صنعت و باغ شهر كوثر واگذار گرديده و 270 هكتار از فضاي سبز تصفيه خانه را آبياري مي نمايد. تصفيه خانه داراي سيستم كنترل مركزي و آزمايشگاه، به لحاظ سنجش روزانه پارامترهاي فاضلاب و پساب مي باشد.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.