شناسه : 150291907

نشست کارگروه ملی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش


نشست کارگروه ملی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش جهت بررسی موانع رشد همه جانبه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد اظهار داشت : در اجرای سند تحول بنیادین 4 حوزه محتوا، نیروی انسانی ، منابع اعتباری و تجهیزات ضروری است و باید در جهت تقویت آنها گام برداریم.

" سید مجتبی حسینی پور اردکانی " با اشاره به اینکه مهارت افزایی باید در مدارس تقویت شود افزود : مجموعه بالا دستی سند تحول بنیادین یک منبع جامع و کاملی است و نگاه آموزش و پرورش در آن یک نگاه آموزشی صرف نیست بلکه بر فعالیت های مهارت افزایی تاکید شده است.

وی گفت : ما باید داشته های استان یزد را مرور کنیم و نیازهایمان را شناسایی کنیم تا با برررسی نیازها و چالش ها و انطباق آن با داشته های استان در اجرا کردن سند تحول بنیادین برنامه ریزی نماییم.

حسینی پور همچنین بر بررسی ساختار و تجهیزات استان تاکید کرد و افزود : با تطابق استان یزد با شرایط و تجهیزات استانهای دیگر می توانیم آنها را تعمیم دهیم .

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست گفت : سند تحول بنیادین اجرایی نمی شود مگر اینکه داشته های ما با سند و خواسته های سند همخوانی پیدا کند.

" عباسعلی دانافر" افزود : باید سیاستگذارن کشور اقناع شوند که بیشترین بودجه به وزارت آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند زیرا آموزش و پرورش رکن اصلی هر جامعه ای است.

وی با بیان اینکه شاخص توسعه یافتگی کشورها آموزش و پرورش است گفت : باید دیدگاهها نسبت به آموزش و پرورش تغییر کند و آموزش و پرورش را تنها مسئول همه رفتارهای افراد در جامعه ندانیم بلکه همه دستگاهها و نهادها در تربیت انسانها نقش دارند.

گفتنی است در این نشست  سایراعضاء نیز به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.