شناسه : 154978783


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در جلسه شورای معاونین گفت: مهمترین رسالت فعلی آموزش و پرورش تحقق سند تحول بنیادین است که در این راستا نیاز به جدیت و تلاش ویژه ای داریم. وی با اشاره به این که عزم جدی در وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق سند تحول بنیادین  وجود دارد برنامه محوری و مشخص کردن سهم مدرسه ،منطقه و ستاد را ضروری دانست وگفت:سند باید به کف مدرسه بیاید و همه باید سهم خودشان را در اجرای سند مشخص کنند. مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد: آموزش مباحث نظری و عملی سند تحول بنیادین و روشهای اجرا و دست یافتن به آن باید توسط تیمی آگاه از استان و وزارت به زیر مجموعه ها  در قالب کلاس های آموزشی صورت بگیرد تا  نتیجه و بازخورد آن را به عینه ببینیم  و در این راستا نیاز به مشارکت حداکثری نواحی ،مناطق و شهرستان ها  و واحد های مختلف داریم. عباسعلی دانافر گفت:مدرسه محوری از مهمترین ارکان سند تحول بنیادین است که مبتنی بر زیر نظام ها اداره می شود. این مقام مسئول در ادامه رعایت عدالت آموزشی و حمایت و رسیدگی به مدارس کم برخوردار ،استفاده از ظرفیت خیران دلسوز در جهت محرومیت زدایی که یکی از رویکردهای سند تحول بنیادین می باشد را از  اولویت های کاری برشمرد. اعزام تیم های بازرسی  و نظارت منظم و دقیق از مدارس در خصوص ثبت نام دانش آموزان،مدرسه محوری و تعیین نرخ شهریه مراکز پیش دبستانی از دیگر مباحث مطرح شده در این  جلسه بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در جلسه شورای معاونین گفت: مهمترین رسالت فعلی آموزش و پرورش تحقق سند تحول بنیادین است که در این راستا نیاز به جدیت و تلاش ویژه ای داریم.
وی با اشاره به این که عزم جدی در وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق سند تحول بنیادین  وجود دارد برنامه محوری و مشخص کردن سهم مدرسه ،منطقه و ستاد را ضروری دانست وگفت:سند باید به کف مدرسه بیاید و همه باید سهم خودشان را در اجرای سند مشخص کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد: آموزش مباحث نظری و عملی سند تحول بنیادین و روشهای اجرا و دست یافتن به آن باید توسط تیمی آگاه از استان و وزارت به زیر مجموعه ها  در قالب کلاس های آموزشی صورت بگیرد تا  نتیجه و بازخورد آن را به عینه ببینیم  و در این راستا نیاز به مشارکت حداکثری نواحی ،مناطق و شهرستان ها  و واحد های مختلف داریم.
عباسعلی دانافر گفت:مدرسه محوری از مهمترین ارکان سند تحول بنیادین است که مبتنی بر زیر نظام ها اداره می شود.
این مقام مسئول در ادامه رعایت عدالت آموزشی و حمایت و رسیدگی به مدارس کم برخوردار ،استفاده از ظرفیت خیران دلسوز در جهت محرومیت زدایی که یکی از رویکردهای سند تحول بنیادین می باشد را از  اولویت های کاری برشمرد.
اعزام تیم های بازرسی  و نظارت منظم و دقیق از مدارس در خصوص ثبت نام دانش آموزان،مدرسه محوری و تعیین نرخ شهریه مراکز پیش دبستانی از دیگر مباحث مطرح شده در این  جلسه بود.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.