شناسه : 148856816

مشاهده يك پرنده از گونه شاهين پشت گردن سرخ براي اولين بار در منطقه حفاظت شده كالمند بهادران


يك پرنده از گونه شاهين پشت گردن سرخ براي اولين بار در منطقه حفاظت شده كالمند بهادران در استان یزد مشاهده گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، مامورين اجرايي حوزه مهدي آباد منطقه حفاظت شده كالمند بهادران در حين گشت و كنترل منطقه در محدوده معروف به دشت ديده باني مهدي آباد يك بهله پرنده شكاري در حين تغذيه را مشاهده، كه با بررسي هاي بعمل آمده متوجه شدند پرنده مزبور از گونه شاهين پشت گردن سرخ مي باشد كه براي اولين بار در منطقه حفاظت شده مشاهده شده است.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.