شناسه : 151988839

مشاهده مستقيم يك قلاده گربه شني در منطقه حفاظت شده سياه كوه


مامورين يگان محيط زيست شهرستان اردكان باتفاق تيم بازديد كننده جهت تهيه طرح جامع منطقه حفاظت شده سياه كوه اردكان در حين بازديد و گشت و كنترل از بخش هاي مختلف منطقه موفق به مشاهده مستقيم و تصويربرداري از يك قلاده گربه شني در منطقه شدند .

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد، گربه شنی يكی از جانوران كمياب ايران می باشد كه به سختی مي توان آن را مشاهده كرد و بيشتر شب رو است كه روزها را در سوراخ كم عمق كه در شن زارها ايجاد می كند به استراحت می پردازد و حس شنوايی بسيار قويی دارد و موهای بلند كف دست و پا حركت او را در شن زارها به خوبی امكان پذير می سازد و از طرفی اين موها به منزله عايقی كف دست و پا را از گرماي كويري محافظت مي كند و جثه آن از گربه خانگی كوچكتر و سر پهن و گوش هاي بزرگ و پهن با فاصله ای به نسبت زياد از هم قرار دارند.

در مطالعات صورت گرفته در استان، حوزه شهرستان اردكان و بخصوص پارك ملی سياه كوه و منطقه حفاظت شده سياه كوه و پناهگاه حيات وحش دره انجير و ريگزارهای اطراف اين مناطق از مهمترين زيستگاههای اين گونه می باشد و بيشترين مشاهده مستقيم و عكسبرداری از اين گونه در حوزه شهرستان اردكان به ثبت رسيده است.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.