شناسه : 154986167


طرح گروه زیست شناسی دانشگاه یزد به صورت مشترک با آزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشگاه پل ساباتیه تولوز فرانسه پس از طی مراحل داوری داخلی و خارجی، در بین 15 طرح برگزیده قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد به نقل از مدیریت امور پژوهشی این دانشگاه، این طرح با عنوان شناسایی گونه های جدید عوامل میکروبی مفید خاک ناحیه ریزوسفر گندم های وحشی ایران تصویب شده است. مجری ایرانی این طرح  دکتر سید کاظم صباغ، دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه یزد و مجری فرانسوی پروفسور کریستوف روکس، استاد دانشگاه پل ساباتیه تولوز فرانسه هستند.

به گفته مجری طرح، برای اجرای این طرح که با استفاده از جدیدترین تکنیک های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (High Throughput Screening)  صورت خواهد گرفت هزینه ای بالغ بر 30 هزار یورو در نظر گرفته شده است که در قالب پروژه در حال اجرای آزمایشگاه فرانسه قابل پرداخت خواهد بود. جمع آوری نمونه ها و جدا سازی عامل میکروبی مورد نظر در ایران و مراحل تکمیلی شناسایی مولکولی در کشور فرانسه انجام خواهد گرفت. تمام منافع این تحقیق در صورت یافتن عامل جدید بیولوژیک برای استفاده در تولید کودهای بیولوژیک و صنعتی کردن آنها برای دانشگاه یزد و دانشگاه تولوز فرانسه محفوظ است. 
برای انجام این تحقیق تعداد 2 دانشجوی دکتری ایرانی و 1 دانشجوی دکتری فرانسوی در نظر گرفته شده است که هزینه های مسافرت آنها در قالب طرح جندی شاپور پیش بینی شده است. این طرح از اوایل خرداد سال جاری آغاز، و با حضور همکار فرانسوی در ایران از تجربیات ایشان در قالب برگزاری همایش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک که در تاریخ 11 خرداد 1398 توسط انجمن علمی دانشجویان گروه زیست شناسی و بیوتکنولوژی دانشگاه یزد برگزار و به نحو احسن استفاده شد.
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف برنامه پژوهشی مشترک جندی شاپور که از سال 1383 آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. درخواست‌های پروژه‌های مشترک تحقیقاتی (پروژه‌های جاری یا جدید) به طور همزمان در دو کشور بررسی می‌شوند. ارزیابی نهایی به عهده کمیته مختلط دو کشور است. در صورت تصویب پروژه مشترک، هزینه سفر طرف ایرانی و متقابلاً طرف فرانسوی به مدت 2 سال به ترتیب از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، و موسسه کامپوس فرانس پرداخت می‌شود.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.