شناسه : 152214946

شروع مطالعات طرح جامع مديريت منطقه حفاظت شده سياهكوه و مطالعه تكميلي پارك ملي سياهكوه


قرارداد مطالعه توجيهي- تفصيلي منطقه حفاظت شده سياهكوه و مطالعه تفصيلي پارك ملي سياهكوه با معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه يزد منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد، قرارداد مطالعه توجيهي- تفصيلي منطقه حفاظت شده سياهكوه و مطالعه تفصيلي پارك ملي سياهكوه با معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه يزد (با اعتبار 900 ميليون ريال) منعقد و بازديد هاي ميداني مشاور به منظور شناخت منابع اكولوژيكي، بيولوژيكي و اقتصادي – اجتماعي در حال انجام است.

هدف از تهيه طرح جامع مديريت مناطق چهارگانه؛ دستيابي به رويكردي همه سونگر، كاربردي و پويا به منظور حفظ و نگهداري منابع اكولوژيك مناطق، ضمن بهره برداري معقولانه و پايدار از اين منابع مي باشد.

در اين مطالعات ابتدا ويژگي هاي اكولوژيكي، وضعيت تنوع زيستي و شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه و محيط پيراموني، شناسايي و بررسي شده و سپس بر اساس آن، منطقه زون بندي و برنامه هاي تخصصي مديريتي براي هر زون ارائه مي گردد.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.