شناسه : 153739804

زنده باد زندگی میزبان خبرنگار صدا و سیمای مرکز یزد


خبرنگار صداوسیمای یزد مهمان برنامه زنده باد زندگی در شبکه دوسیما می شود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد : کاظم دهقانی اشکذری خبرنگارصداوسیمای مرکز یزد  ، چهارشنبه  ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰صبح ، به همراه دومعلم فداکار میبدی، مهمان برنامه زنده باد زندگی از شبکه دوسیما خواهد بود..


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.