شناسه : 153645901
رییس دانشگاه یزد مطرح کرد:

روابط دانشگاهی در گرو حل چالشهای جهانی و محلی است


دکتر محمد صالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در نخستین کنفرانس روسای دانشگاههای ایران ومجارستان که روز یکشنبه 8 اردیبهشت در دانشگاه یزد برگزار شد حل چالش های جهانی و محلی را مقدمه لازم برای گسترش روابط دانشگاهی در سطح بین الملل دانست.

دکتر محمد صالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در نخستین کنفرانس روسای دانشگاههای ایران ومجارستان که روز یکشنبه 8 اردیبهشت در دانشگاه یزد برگزار شد حل چالش های جهانی و محلی را مقدمه لازم برای گسترش روابط دانشگاهی در سطح بین الملل دانست.

دکتر اولیاء اظهار داشت: امروزه دانشگاهها در سطح جهان با چالش هایی مواجه هستند که برخی از این چالش ها بین ایران و مجارستان مشترک است و این کنفرانس می تواند سرآغازی برای به اشتراک گذاری ایده ها در راستای حل چالش ها باشد.
وی با اشاره به سه عامل رقابت دانشگاهها در سطح جهان بر عواملی مانند کیفیت، هزینه و متغیرهای مالی تاکید کرد و بیان داشت: دانشگاه یزد با در نظر گرفتن عوامل متعددی که مرتبط با نظام آموزش عالی است تلاش کرده است با جذب دانشجویان بین المللی گام مهمی را در راستای بین المللی شدن آموزش عالی بردارد.
دکتر اولیاء در ادامه سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر چالش هایی در ابعاد جهانی دانشگاهها امروزه با چالش های محلی نیز مواجهه هستند افزود: مسئولیت دانشگاهها در قبال جامعه (مشکلات فنی و محیطی)، اشتغال دانش‌آموختگان، بهره وری بیشتر از چالش های محلی و بومی برای دانشگاههای در عصر حاضر است.

رییس دانشگاه یزد همچنین نوآوری را به عنوان یک شاه کلید حل چالش ها برای دانشگاه برشمرد و بر تقویت عملکرد اقتصادی و ایجاد یک محیط مساعد اجتماعی تاکید کرد.

نقطه آغازحرکت
دکتر اولیاء حل چالش ها را درگرو آغاز حرکتی با محوریت پیوند سه ضلع دولت، دانشگاه و صنعت دانست و بیان داشت: نقش دانشگاهها شامل آماده کردن دانشجویان برای کارآفرینی، تقویت عنصر فرهنگی و انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت و مشارکت تنگاتنگ به بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر نیاز اساسی برای تغییرات گسترده در فرهنگ آموزش عالی و کارآفرینی به نوآوری های دانشگاه یزد از جمله: توسعه آموزش عالی بر اساس اولویت های توسعه استانی، اجرای برنامه های متقابل، ایجاد اندیشکده ها بر اساس پیوند بین دانشگاه، دولت و صنعت و تاسیس نهاد همکاری نهادی برای آموزش عالی و نیز ایجاد پارک علم و فناوری یزد اشاره کرد.
وی همچنین تلاش در راستای تحقق دانشگاه هوشمند، ایجاد پارک اقتصادی، پارک صنعتی و نیز منطقه فرهنگی را از جمله طرح ها و برنامه های دانشگاه یزد دانست.
دکتر اولیاء در ادامه با اشاره به چالش های محلی در ایران برای دانشگاهها اظهار داشت: فرآیند بوروکراتیک، مقاومت در برابر تغییر، اعتماد صنعت، فقدان ساختارهای مورد نیاز، حمایت های مالی از چالش های اساسی دانشگاههای ایران در سطح داخلی است.
وی همچنین چالش های بین المللی که در سایه چالش های سیاسی قرار دارد را از مهمترین موانع فعالیت مثمرثمر دانشگاهها برای فعالیت بین المللی در ایران دانست.
رییس دانشگاه یزد همچنین بر ایده های دانشگاه یزد در راستای ایجاد اکوسیستم نوآوری برای آینده جوامع تاکید کرد و اظهار داشت: هنوز برای تحقق آرمان های ما راه طولانی وجود دارد و تلاش ما در راستای ایجاد ظرفیت های ساختاری و حل چالش های جهانی و محلی هستند.
۱۰۰ بورس تحصیلی برای دانشجویان مجارستانی
دکتر محمدعلی حداد رییس همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه یزد نیز در این کنفرانس با اشاره به تاریخچه دانشگاه یزد گفت: این دانشگاه در حال حاضر جز 200 دانشگاه جوان برتر دنیاست و بیش از ۱۴ هزار دانشجو دارد.
وی با اشاره به عزم دانشگاه یزد در جهت همکاری های علمی و بین المللی بیان کرد: امسال نزدیک به 5000 دانشجوی بین المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه یزد بودند.
دکتر حداد با بیان اینکه دانشگاه یزد مسوول روابط ایران با مجارستان تعیین شده است گفت: تلاش برای اجرای موافقت نامه ها از طریق بورس‌های دول و برنامه برای پژوهش‌های مشترک در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به گسترش روابط علمی ایران و مجارستان از اعطای ۱۰۰ بورس تحصیلی به دانشجویان مجارستانی در دانشگاه های استان یزد و همچنین رونمایی از وب‌سایت پذیرش دانشجویان مجاری در دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه های عضو کارگروه ملی همکاری‌های علمی ایران و مجارستان خبر داد.
وی در پایان چشم انداز همکاری های ایران و مجارستان را بسیار روشن و امید بخش دانست.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.