شناسه : 149796701

رها سازي پرنده ابيا در حوزه آبي اردكان


يك قطعه پرنده ابيا كه به دليل ضعف و ناتواني قادر به پرواز نبود توسط دوستداران محيط زيست تحويل اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردكان شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد، مامورين يگان حفاظت محيط زيست اردكان پس از تيمار و بهبودي اين گونه را  در كنار حوزه هاي آبي موجود رها سازي نمودند.

شايان ذكر است ابياها پرندگاني هستند جنگلي و تك زي با طول 34 سانتي متر كه بدن هاي چاق داشته و پرهای سياه و قهوه اي نقشداري كه قابليت همرنگ شدن با محيط و پنهان شدن در پشت بوته ها را دارند.

در ايران ابياهاي مهاجر فصل زمستان را در شمال و به ويژه در زمين هاي پست  ناحيه درياي خزر  مي گذرانند و گاهي در مناطق جنوبي تر همچون فارس، خوزستان و بلوچستان نيز ديده مي شود .

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.