شناسه : 153183706

راه اندازي قريب الوقوع بانك اطلاعاتي جامع مديريت پسماند در ادارات حفاظت محيط زيست سراسر كشور


بانك اطلاعاتي جامع مديريت پسماند در ادارات حفاظت محيط زيست سراسر كشور در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با عنايت به افزايش جمعيت و استقرار صنايع و مراكز خدماتي و رفاهي در كشور، به منظور ساماندهي، مديريت و دفن انواع پسماندهاي توليد شده، كليه ادارات حفاظت محيط زيست استانها موظفند مطابق با ماده 32 قانون مديريت پسماند نسبت به ايجاد يك نرم افزار بانك اطلاعاتي جامع پسماند با هدف جمع آوري و ساماندهي اطلاعات مربوط به واردات و صادرات انواع پسماندهاي توليدي در صنايع تبديلي، كشاورزي، معادن، بيمارستانها و مراكز درماني، شهرداريها و ساير مراكز... اقدام نمايند و از اين پس مشخصات تمامي پسماندهايي كه توسط مراكز نامبرده، توليد ميشود به صورت لحظه اي و On-Line در اين سامانه ثبت و قابل رديابي و رصد مي باشد.

با توجه به اجرايي شدن و ابلاغ اين سامانه اطلاعاتي مهم، كليه مراكز توليد كننده پسماند اعم از صنعتي، ويژه، عادي و پزشكي ملزم به ثبت نام در سامانه فوق بوده و مي بايست تمامي مشخصات، نوع، كيفيت و ميزان پسماندهاي خود اعلام نمايند و در صورت عدم ثبت نام توسط واحد مطابق با ضوابط و مقررات محيط زيست جزء مراكز يا صنايع آلاينده محسوب خواهند گرديد.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.