شناسه : 153480935

دومين ايثار ماندگار در سال جديد انجام شد


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا دومین اهدا عضو در سال 98 با ایثار و فداکاری مرحوم امیر علی طاهری نژاد 4 ساله اهل بوشهر و ساکن اردکان در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا دومین اهدا عضو در سال 98 با ایثار و فداکاری مرحوم امیر علی طاهری نژاد 4 ساله اهل بوشهر و ساکن اردکان در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابو علی سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.