شناسه : 153631475

دعوت از سه تکواندو کار یزدی به اردوی انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان


سه دختر تکواندو کار یزدی به اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، مسابقات نوجوانان دختر کشور در اواخر فروردین ماه برگزار شد و تکواندو کاران برتر جهت آماده سازی به اولین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر کشور دعوت شدند.

بر همین اساس مهسا فهیمی عقدا ، سمیرا بیانی کیوانی و سوگند پورمرآت سه دختر خوش آتیه و با استعداد تکواندو کار یزدی با مربیگری نگین آتشبند موفق به کسب مجوز حضور در اردوی انتخابی تیم ملی شدند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.