شناسه : 153830902

حساب های دستگاههای دولتی استان یزد در بانک مرکزی متمرکز شد


رئیس خزانه و معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به ضرورت الکترونیکی شدن خدمات دولت و ارائه آن در بستر الکترونیک گفت: حساب های دستگاهها اجرایی و دولتی این استان، الکترونیکی و در بانک مرکزی متمرکز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، سعید نورایمانی در نشست ذیحسابان استان افزود: در حال حاضر حساب های پرداختی و درآمدی این دستگاهها در بستر الکترونیک ارائه می شود.

وی با بیان اینکه پیشتر حساب های دستگاههای دولتی استان یزد نزد بانک های مختلف عامل بود اظهار داشت: هم اینک این حساب ها  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

به گفته وی در راستای الکترونیکی شدن خدمات بانکی در بستر الکترونیک، تعداد حساب های دستگاههای اجرایی استان یزد  از سه هزار و 500 حساب به 850 حساب کاهش یافت.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه حساب های مذکور نیز باید به زودی مسدود شوند؛ از ذیحسابان خواست هر چه سریعتر نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.

وی از افتتاح 350 حساب جدید در بانک مرکزی خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی می توانند حداکثر تا 7 حساب در بانک مرکزی داشته باشند.

وی حذف کاغذ از سیستم مالی دستگاههای دولتی، شفافیت نظام مالی، تسریع در ارائه خدمات مالی و سرعت عمل در انجام کار را از مزایای اجرای این طرح برشمرد و گفت: با اجرای طرح چک از سیستم مالی حذف و حواله های الکترونکی جایگزین آن شد.

وی با بیان اینکه یزد از این نظر از استان های برتر کشور است؛ الکترونیکی شدن حساب های دولتی را در راستای اجرای طرح اسناد خزانه اسلامی، مراودات مالی و اجرای شیوه های نوین مالی ضروری خواند.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد طی دو سال گذشته در راستای اجرای سیاست های نوین مالی دولت و وزارت اقتصاد برنامه های مختلفی را  عملیاتی نموده است.




آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.