شناسه : 153644213

جلسه توجيهي برنامه توسعه سنواتي آموزش و پرورش


جلسه توجيهي برنامه توسعه سنواتي آموزش و پرورش برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، برنامه توسعه سنواتي آموزش و پرورش در سال تحصيلي 99-98 شامل برآورد دانش آموز، كلاس و نيروي انساني براي روساي مناطق آموزشي استان برگزار شد.

در اين جلسه شاخص هاي نيروي انساني و نحوه برآورد دانش آموز و عوامل آموزشي مختلف، براي سال تحصيلي 99-98 تشريح شد.

تفاوت هاي منطقه اي، محروميت زدايي، عدالت آموزشي، استفاده بهينه از نيروي انساني، حفظ و ارتقاي پوشش تحصيلي از جنبه هاي مهم مورد توجه در برنامه توسعه سنواتي است


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.