شناسه : 151996869

تجلیل از نائب قهرمان پاراتکواندو جهان در باشگاه دماوند یزد


از سعید صادقیانپور نائب قهرمان پارا تکواندو جهانی ترکیه تجلیل شد.

از سعید صادقیانپور قهرمان ارزشمند و دارنده مدال نقره پاراتکواندو جهانی ترکیه طی مراسمی توسط علی میرزائیان تجلیل گردید.

 علی میرزائیان ضمن ابراز خرسندی از حضور این قهرمان در مجموعه ورزشی دماوند به دلیل حضور ارزشمندشان در جمع بازیکنان باشگاه تشکر و قدردانی نمود و زحماتشان در مسابقات جهانی را تبریک گفته و برایشان در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت نمود.

براساس گزارش روابط عمومی، تاکید می گردد که قهرمانان برای رسیدن به موفقیت وقت و انرژی زیادی را در طول زندگی صرف نموده تا بتواند جامعه ورزشی استان وکشور را سربلند نمایند.
چه باشکوه است خداقوت گفتن و تجلیل از قهرمانان، چراکه باعث رفع خستگی ، ایجاد آرامش درونی و مهمترانگیزه بخشیدن مضاعف برای پیشرفت این قهرمانان وچه بسا دیگر هنرجویان در ادامه راه خواهد بود.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.