شناسه : 153781357
در اولین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در سال 98 مطرح شد:

تاثیر عطر سیر، مرزه و فلفل سبز روی کشندگی سوسک چهار نقطه ای حبوبات


از طرح تاثیر عطر سیر، مرزه و فلفل سبز روی کشندگی سوسک چهار نقطه ای حبوبات متغذی از لوبیای چشم بلبلی، با حضور اعضای شورای پذیرش مرکز نوآوری و فاطمه زارع بنادکوکی و راحله پارسایی، صاحبان طرح، روز شنبه 14اردیبهشت ماه 98 در محل مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی دفاع شد.

از طرح تاثیر عطر سیر، مرزه و فلفل سبز روی کشندگی سوسک چهار نقطه ای حبوبات متغذی از لوبیای چشم بلبلی، با حضور اعضای شورای پذیرش مرکز نوآوری و فاطمه زارع بنادکوکی و راحله پارسایی، صاحبان طرح، روز شنبه 14اردیبهشت ماه 98 در محل مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جسله یکی از صاحبان طرح با بیان اینکه سوسک چهار نقطه ای حبوبات یکی از آفات مهم انباری است که این محصول استراتژیک را تهدید کرده و سالانه مقدار قابل توجهی از حبوبات به خصوص لوبیای چشم بلبلی را مورد حمله قرار می دهد، تصریح کرد: موضوع این تحقیق بررسی تاثیر عطر سیر، مرزه و فلفل سبز روی کشندگی سوسک چهار نقطه ای حبوبات متغذی از لوبیای چشم بلبلی است.
وی افزود: با توجه به مشاهدات و بررسی منابع مختلف و آزمایش های عملی انجام شده مشخص شد که استفاده از عطر سیر در انبار ها می تواند تاثیر بسزایی جهت مبارزه با آفت سوسک چهار نقطه ای حبوبات داشته باشد همچنین فرضیه تاثیر عطر برخی سبزیجات معطر و فلفل سبز نیز بر این حشره به اثبات رسید.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.