شناسه : 153626085

بیش از هزار دانش آموز از انتقال خون یزد بازدید نمودند


     به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون یزد، 1015 دانش آموز در قالب 32 مدرسه در سال 1397 از اداره کل انتقال خون یزد بازدید و با نحوه تهیه خون و فرآورده های خون آشنا شدند در حالی که در سال 1396 تعداد 734 دانش آموز  از 18 مدرسه از این اداره کل بازدید نمودند که نسبت به مدت مشابه، نزدیک به 40 درصد رشد داشته است. در این بازدیدها پزشک مسئول جذب و نگهداری اهداکنندگان پیرامون نیاز به خون با اهداف ایجاد انگیزه در اهداکننده، اهمیت اهدای خون مستمر ، بیماری های قابل انتقال از راه خون ، پرهیز از رفتارهای پرخطر و توصیه های پس از اهدای خون مطالب مهمی برای دانش آموزان ارائه داد. پاسخ به سوالات دانش آموزان در خصوص اهمیت خون و گروه های خونی و بازدید آنها از بخش های مختلف این اداره کل از جمله برنامه های آموزشی دیگر بود.

     به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون یزد، 1015 دانش آموز در قالب 32 مدرسه در سال 1397 از اداره کل انتقال خون یزد بازدید و با نحوه تهیه خون و فرآورده های خون آشنا شدند در حالی که در سال 1396 تعداد 734 دانش آموز  از 18 مدرسه از این اداره کل بازدید نمودند که نسبت به مدت مشابه، نزدیک به 40 درصد رشد داشته است.

در این بازدیدها پزشک مسئول جذب و نگهداری اهداکنندگان پیرامون نیاز به خون با اهداف ایجاد انگیزه در اهداکننده، اهمیت اهدای خون مستمر ، بیماری های قابل انتقال از راه خون ، پرهیز از رفتارهای پرخطر و توصیه های پس از اهدای خون مطالب مهمی برای دانش آموزان ارائه داد.

پاسخ به سوالات دانش آموزان در خصوص اهمیت خون و گروه های خونی و بازدید آنها از بخش های مختلف این اداره کل از جمله برنامه های آموزشی دیگر بود.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.