شناسه : 153781222

بيش از 40 ميليارد ريال صرفه جويي حاصل از اجراي پيشنهادها در سال 97


مديرعامل شركت آّبفار يزد گفت : بيش از 40 ميليارد ريال صرفه جويي حاصل از اجراي پيشنهادات در سال 97 بوده است

به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آبفار يزد ، محمد فاتحي با اعلام خبر فوق افزود : در طول سال 97 دبيرخانه نظام پيشنهادهاي شركت آبفار يزد در مجموع 1 هزار و 17 پيشنهاد از جانب مديران ، كاركنان ، مشتركين و ذينفعان دريافت كرد كه از اين تعداد ، 261 پيشنهاد اجرا گرديده است .

وي در ادامه تصريح كرد : نرخ مشاركت مديران در اجراي برنامه هاي نظام پيشنهادها 100 درصد و نرخ مشاركت كاركنان بيش از 88 درصد بوده است .

اين مقام مسئول همچنين اظهار داشت :  در سال 97 در مجموع تعداد 50 فراخوان برگزار گرديد و سرانه پيشنهادات  كاركنان و مديران  6.05 بوده است و29.49 درصد از كل پيشنهادها ي دريافتي گروهي بوده است.

مديرعامل شركت آبفار يزد در پايان به برنامه هاي آتي اين كميته اشاره كرد و افزود : برگزاري منظم جلسات اين كميته و پيگيري اجراي مصوبات ، ارائه فراخوان و برگزاري دوره آموزشي براي گروههاي مختلف همكاران و ذينفعان ، انتخاب بهترين پيشنهادات و تقدير از برترينهاي اين حوزه از جمله برنامه هاي سال آتي اين كميته مي باشند .

شايان ذكر است در سال 1397 تعداد 2 هزار و 88 نفر ساعت آموزشي مرتبط با نظام پيشنهادات  در اين شركت برگزار گرديده است .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.