شناسه : 153301155

برگزاری اولین ارزیابی مرکز دیسپاچینگ منطقه‌ای یزد


با حضور ارزيابان شركت مديريت شبكه ایران مرکز دیسپاچینگ منطقه‌ای یزد (YAOC) مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه محمدحسین میرحسینی معاون بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد ارائه توانمندی‌ها، شناسايي نقاط قوت و نقاط قابل‌بهبود را از جمله مزاياي ارزیابی‌ها دانست و خاطرنشان كرد: به‌منظور سنجش كمي و كيفي و چگونگي ارائه خدمات این گونه ارزیابی‌ها انجام می‌شود و يقينا در رشد و تعالي سازمان تاثيرات مثبتي به جا خواهد گذاشت.

مهندس میرحسینی تصریح کرد: توجه به مسائل از نگاه بیرون، انتقال تجربیات و توجه به نکات قابل‌بهبود باعث ارتقای شاخص‌ها می‌شود.

وی بر افزایش تعداد کارشناسان دیسپاچینگ منطقه‌ای یزد بر اساس چارت مصوب تاکید کرد و گفت: با ارتقاء مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای یزد به دیسپاچینگ منطقه­ای، شبکه انتقال و فوق‌توزیع استان یزد تحت پوشش این مرکز قرارگرفته و حساسیت و نظارت دقیق‌تری برای کنترل آن نیاز است.

مهندس بهروز رخشا نماینده واحد برنامه‌ریزی شركت مديريت شبكه ایران، دیسپاچینگ های منطقه را بازوی عملیاتی این شرکت برشمرد و تاکید کرد: هم‌اکنون شبکه آن‌قدر گسترده و به‌مراتب پیچیده شده است که باید به سمتی برویم که برخی اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها تفویض شود.

وی یک از اهداف ارزیابی را تشخیص قابلیت‌های دیسپاچینگ مناطق دانست و اضافه کرد: هر دیسپاچینگ در مناطق سیزده‌گانه قابلیت‌های شاخصی دارد که باید این قابلیت‌ها به اشتراک گذاشته تا تفویض کارها به‌خوبی انجام شود و هدف‌گذاری برای نقطه مطلوب بهتر انجام شود.

محمدعلی باقرزاده کارشناس مسئول شیفت دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای یزد رویت پذیری نیروگاه‌های تولید پراکنده و خورشیدی در دیسپاچینگ منطقه یزد را 77 درصد و نیروگاه‌های بزرگ، پست‌های انتقال و پست‌های فوق توزیع ثابت را 100 درصد عنوان کرد.

مهندس باقرزاده تعداد 62 ایستگاه را تحت پوشش بسترهای مخابراتی برای انتقال اطلاعات دانست و گفت: از این تعداد 37 ایستگاه از طریق فیبرنوری، 14 ایستگاه plc و 11 ایستگاه تحت بستر مخابراتی رادیویی و استیجاری قرار دارند.

در پایان این ارزیابی و در نشست اختتامیه، نقاط قوت و قابل‌بهبود دیسپاچینگ منطقه‌ای یزد توسط ارزیابان بیان شد.آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.