شناسه : 148857289

برگزاري جشنواره سفيران محيط زيست دانش آموزي در استان يزد


در پنجمين روز هفته هواي پاك جشنواره سفيران محيط زيست دانش آموزي در مدرسه شاهد برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد، اين جشنواره با هدف ارتقاء فرهنگ مسائل زيست محيطي در بين دانش آموزان همراه با سخنراني كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست برگزار گرديد.

در اين جشنواره دانش آموزان به اجراي برنامه هاي مرتبط با موضوع هواي پاك پرداختند و در پايان از بسته هاي سلامت در راستاي كاهش كيسه هاي پلاستيكي رونمايي شد و بسته ها به دانش آموزان اهدا گرديد.

لازم به ذكر است بسته هاي فوق با هدف حذف پلاستيك از مدرسه تهيه شده است كه دانش آموزان تغذيه هاي خود را منبعد در اين بسته ها به مدرسه خواهند آورد و اين دانش آموزان با آموزش هاي زيست محيطي كه گذرانده اند بعنوان همياران محيط زيست و آموزشياران محيط زيست مسايل و نكات آموزشي زيست محيطي را به خانواده ها و بزرگترها منتقل خواهند نمود.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.