شناسه : 153745350

بازدید چند تن از فرماندهان پلیس راهور استان، از دفتر هیئت ورزشهای همگانی


سرهنگ محمدرضا آدمی زاده، معاون آموزش و ترافیک راهنمایی و رانندگی استان یزد و همچنین سرهنگ مهدی زارع، فرمانده پلیس راهور شهرستان یزد با حضور در دفتر هیئت ورزشهای همگانی استان ضمن بازدید از فعالیت های این هیئت ، در نشستی با مسئولان هیئت ورزشهای همگانی شرکت کردند.

 در این نشست که امیرعظیم صحت مند، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان، سیدحسین سیدعربی، نایب رئیس هیئت استان و رئیس هیئت شهرستان یزد و نیز امین سامعی، دبیر این هیئت حضور داشتند، امیرعظیم صحت مند در ابتدا با تشکر از فعالیت های پلیس و همراهی این نهاد با ورزشهای همگانی استان ادامه داد: امیدواریم در آینده با عقد تفاهم نامه ای بتوانیم همکاری های دوجانبه بیشتر در امور مختلف داشته باشیم.

 همچنین سیدحسین سیدعربی در سخنانی با تقدیر از همت این نهاد ارزشمند در توجه به دوچرخه سواری همگانی ادامه داد: ما در همایشهای دوچرخه سواری مدیون نیروهای پلیس راهور هستیم که آنها همیشه پشتیبان و پناه دوچرخه سواران بوده اند.

وی ادامه داد: اگر نیروهای پلیس راهور نبودند و همراهی نمی کردند، بدون شک ما شاهد حوادث خطرناکی در همایشهای دوچرخه سواری بوده و خواهیم بود.

 امین سامعی، دبیر هیئت ورزشهای همگانی استان نیز در سخنانی با اشاره به جلوه بسیار زیبای پلیس دوچرخه سوار پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر تاریخی یزد ادامه داد: حضور نیروهای پلیس با دوچرخه بهترین شکل تبلیغ دوچرخه سواری همگانی در شهر است و این می تواند الگویی ارزشمند برای مردم باشد.

 سرهنگ آدمی زاده، معاون آموزش و ترافیک پلیس راهور استان نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت ورزش در شادابی جامعه و نیز هدایت جوانان به سوی ارزشهای مفید ادامه داد: پلیس راهور هواره پشتیبان فعالیت های ورزشی خواهد بود و از هیچ فعالیتی دریغ نمی کند.

وی ادامه داد: پلیس راهور آمادگی دارد تا با حضور در همایشهای ورزش همگانی آموزشهای شهروندی و ترافیکی را به مردم ارائه کند.

آدمی زاده در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از فعالیت های دوچرخه سواری در روزهای پنجشنبه در یزد آن را یک حرکت بزرگ دانست و ادامه داد: این حرکت های بهترین روش برای فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه است، به نحوی که امروز شاهد استفاده بیشتر مردم یزد از دوچرخه، این وسیله پاک و مناسبت شهری هستیم که البته مدیران نیز باید به این سمت سوق پیدا کتتد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.