شناسه : 151991425

بازدید معاونت آموزش ابتدایی استان از 245 آموزشگاه ابتدایی از ابتدای سال تحصیلی جاری


معاونت آموزش ابتدایی استان از 245 آموزشگاه ابتدایی از ابتدای سال تحصیلی جاری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، با توجه به برنامه سالانه این معاونت در سال تحصیلی98-97 در راستای نظارت و راهنمایی بر فعالیت های آموزشی  و تربیتی مراکز پیش دبستانی ، مدارس و مناطق و نواحی استان ، برنامه بازدید از مناطق و نواحی با استفاده از تیم های نظارتی جهت بررسی  فعالیت های آموزشی  ،تربیتی  و مدیریتی آموزشگاه های دوره ابتدایی  در دستور کار قرار گرفته است.

در این برنامه ، معاون آموزش ابتدایی استان با همراهی حداقل ده تیم دو نفره مرکب از کارشناسان اداره کل ، مدیران و آموزگاران  توانمند ، سرگروه های استانی، راهبران آموزشی  و ناظران دوره پیش دبستانی به منظور بررسی فعالیت های مدارس ، به مناطق اعزام می گردند.

گفتنی است در این بازدید یازده منطقه آموزشی مورد بازدید وارزیابی قرار گرفته است که در این بازدیدها از 245 آموزشگاه ابتدایی (بیش از سی درصد مدارس استان) ، 38 مرکز پیش دبستانی و بیش از  370کلاس درس بازدید صورت گرفته است.

در این بازدید ها علاوه بر بررسی کیفیت آموزشی دانش آموزان ،فعالیت های مطالعه و کتاب خوانی ، کیفیت کتابخانه های کلاسی و آموزشگاهی  ، روش ها و   الگوهای فعال تدریس آموزگاران ،  روند اجرای طرح تدبیر ، کرامت ، تکالیف مهارت محور،  برنامه ویژه مدرسه ،طرح درس پژوهی ، جابر بن حیان ، ممنوعیت کتب کمک آموزشی و آزمون های هماهنگ و .... نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

در حاشیه این بازدید ها نیز جلسه معاون آموزش ابتدایی استان با مدیران مدارس  و مراکز پیش دبستانی نواحی و مناطق و کارگاه های آموزشی مورد نیاز آموزگاران مربوطه در زمینه های مختلف از جمله ارزشیابی توصیفی ، طرح درس پژوهی ، جابر بن حیان ، طرح کرامت و ... با حضور مدرسان مربوط برگزار می گردد.

قابل ذکر است به طور معمول در پایان هر بازدید ، جلسه ای با حضور مدیر منطقه و کارشناسان مربوطه و تیم های بازدید کننده   تشکیل و نقاط  قوت و نقاط قابل پیگیری منطقه و پیشنهادات مربوطه ارائه می گردد .

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.