شناسه : 152072490
مدیرکل کمیته امداد استان یزد عنوان کرد

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی استان یزد


تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی استان یزد برای مشارکت و بهره گیری از ظرفیت های موجود در زمینه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، توسعه مشارکت های مردمی، اشتغال و کارآفرینی، عمرانی و ساخت مسکن محرومان منعقد شد.

تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی استان یزد برای مشارکت و بهره گیری از ظرفیت های موجود در زمینه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، ۀموزشی، پژوهشی، توسعه مشارکت های مردمی، اشتغال و کارآفرینی، عمرانی و ساخت مسکن محرومان منعقد شد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محسن علیزاده، مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره تعامل و همکاری ارزنده این نهاد و بسیج سازندگی استان برای خدمت رسانی به نیازمندان گفت: تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی استان یزد برای مشارکت و بهره گیری از ظرفیت های موجود در زمینه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، توسعه مشارکت های مردمی، اشتغال و کارآفرینی، عمرانی و ساخت مسکن محرومان منعقد شد.

وی افزود: استفاده از توانمندی های علمی، تخصصی و تجربی گروه های جهادی برای توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی خانوار تحت حمایت کمیته امداد و سایر اقشار نیازمند، ارتقای سطح خدمات و فعالیت های حمایتی به جامعه هدف تحت حمایت، تعامل متقابل در جشن های نیکوکاری، عاطفه ها و مناسبت ها برای ترغیب خیران به تامین نیازهای محرومان و همچنین ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری از جمله اهداف این تفاهمنامه است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد بیان کرد: در این تفاهمنامه توجه ویژه ای به توسعه مشارکت های مردمی و ارائه حمایت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی در زمنیه های اشتغال و توانمندسازی، مسکن و ساختمان، جهیزیه، درمان، آموزش و مشاوره به نیازمندان به ویژه ساکنان مناطق محروم شده است.

شایسته ذکر است: این تفاهمنامه در 9 ماده و یک تبصره تهیه و به امضای طرفین رسید.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.