شناسه : 153230067

افزایش پایداری شبکه برق چاهک در استان یزد


سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : با بهره گیری از خط دوم 132 کیلوولت هرات برای استفاده در بخش توزیع ، پایداری شبکه چاهک افزایش یافت.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، آرش نواب در یکصدو پنجاه و یکمین نشست بهره برداران شرکت های برق منطقه ای و توزیع با اشاره به بهره گیری از ظرفیت خط دومداره 132 کیلوولت چاهک در بخش توزیع ، افزود : در حال حاضر در صورت قطع برق در بخش فوق توزیع ، امکان تامین برق چاهک از طریق خط دو مداره تغذیه شده از 20 کیلولت امکان پذیر است.

وی اظهار کرد : برای رفع معضل تکمیل ظرفیت پست جهان آباد در پیک بار ، چهارمگاوات بار شرکت کاشی از فیدرجهان آباد  به فیدر بردیا انتقال یافت.

او یادآور شد : در اوخر خرداد امسال بار ،  یک مجتمع کاشی و کوره آجر پزی به ظرفیت 5 مگاوات از پست جهان آباد به بردیا انتقال یافت که در مجموع بار انتقالی به 9 مگاوات رسید.

مهندس نواب انتقال 7 مگاوات دیگر به پست میبد  شامل :انتقال بار فیدر 4 جهان آباد به 8 میبد و بار فیدر 5 جهان آباد به 4 میبد  را از برنامه های در دست اقدام برشمرد.

سرپرست  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد  ابراز امیدواری کرد : با ورود احتمالی نیروگاه  تولید پراکنده 4/4 مگاواتی آذرخش نیروی میبد و توسعه احتمالی تولید پراکنده موجود توان نیرو به میزان 6 مگاوات افزایش یافته و این اقدام باعث کاهش بار پست جان آباد میبد شود.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.