شناسه : 153449030
رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛

اسکان 43 هزار و 982 نفر روز در پایگاههای اسکان نوروزی استان یزد


دراولین روز های آغاز به کار ستاد اسکان فر هنگیان یزد 43 هزار و 982 نفر روز در پایگاههای اسکان نوروزی استان یزد اسکان یافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت :در 29 اسفندماه قریب 5 به هزارنفراز مسافران نوروزی  درمدارس و مراکز رفاهی استان اسکان داده شدند .

" محسن گلستانی فر"  افزود : در اولین روز فعالیت ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان 4 هزار و 813 خانوار با جمعیت 17هزار و324 نفر به ستادهای 17 گانه استان یزد مراجعه کرده اند .

وی تصریح کرد: این افراد درقالب 43 هزارو 982 نفرروز دراین ستاد پذیرش شدند که ازخانواده فرهنگیان سراسر کشور هستند.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.