« بازگشت

پذیرای سرمایه‌گذاران در شهرک ویژه اقتصادی هستیم

پذیرای سرمایه‌گذاران در شهرک ویژه اقتصادی هستیمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی‌نسب" فرماندار شهرستان در جریان مذاکره با سرمایه گذاران جهت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی غذا و دارو، اظهار کرد: با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناسب کشاورزی و گلخانه‌ای و همچنین دامپروری در شهرستان اشکذر، ضرورت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی محصولات گلخانه‌ای و کشاورزی، دامپروری و مواد غذایی بیش از پیش احساس می‌شود.

هادی‌نسب در ادامه با بیان اینکه با راه‌اندازی صنایعی که سلامت مردم را تهدید کند مخالف هستیم؛ افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود در شهرک ویژه اقتصادی، پذیرای سرمایه‌گذاری در صنایع پاک و بدون آلایندگی بویژه صنایع مربوط به غذا و دارو در این شهرک هستیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان اشکذر خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی غذا و دارو در شهرستان اشکذر، به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ارتباط با شاهراه شمال و جنوب کشور از اهمیت خاصی برخوردار است؛ وی افزود: با توجه به مزیت‌های نسبی شهرستان اشکذر و اخذ مجوز مورد نیاز در خصوص طراحی شهرک غذا و دارو در زمینی به مساحت 20000 هکتار در بخش خضرآباد و تأمین زیرساخت‌های لازم، اجرای این طرح یکی از محورهای سند چشم‌انداز شهرستان اشکذر است و یکی از فرصت‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.