« بازگشت

مساعدت در افزایش تخصیص اعتبارات جهت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام شهرستان

مساعدت در افزایش تخصیص اعتبارات جهت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام شهرستانبه گزارش روابط عمومی شهرستان خاتم

جواد میربهبودی فرماندار خاتم در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که به منظور بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه ها و میزان جذب اعتبارات تخصیص سال 99 با حضور ویدئو کنفرانسی معاونین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از روسای ادارات شهرستان برگزار گردید، خواستار مساعدت در افزایش تخصیص اعتبارات جهت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام شهرستان شد.
شایان ذکراست؛ در این جلسه به تفکیک دستگاه های اجرایی شهرستان گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها، میزان جذب اعتبار تخصیصی و همچنین میزان اعتبار مورد نیاز ارائه نموده و درادامه میربهبودی فرماندار بر شناسایی پروژه های  اولویت دار و اعلام پروژه های جدید در حوزه های مختلف تاکید کرد