« بازگشت

زیر ساخت های مورد نیاز شعب اخذ رای شهرستان خاتم مورد بررسی قرار گرفت

زیر ساخت های مورد نیاز شعب اخذ رای شهرستان خاتم مورد بررسی قرار گرفتبه گزارش روابط عمومی
فرمانداری خاتم؛ جلسه بررسی وضعیت امکانات وتجهیزات ستاد انتخابات وزیرساخت های مربوط به شعب اخذ رأی شهرستان  خاتم  به ریاست دکتر فداکارمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و با حضور دشتی مدیر کل دفتر اداری و مالی،میربهبودی فرماندار، زارع مدیر دفتر فناوری اطلاعات استانداری ، بخشداران مروست، مرکزی، چاهک  به صورت ویدئو کنفراس برگزار شد.
شایان ذکراست؛ در این جلسه امکانات وتجهیزات موردنیاز در برگزاری انتخابات درسطح شهرستان مورد  بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای رفع مشکلات اتخاذ گردید.