« بازگشت

بازدید فرماندار بافق و هیئت همراه از کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق

بازدید فرماندار بافق و هیئت همراه از کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ فرماندار بافق در معیت معاون سیاسی فرمانداری، مدیر کارخانجات ، رئیس اداره صمت، رئیس مرکز بهداشت شهرستان و هیئت همراه با حضور در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق از حوزه تعمیرات کارخانجات بازدید و از نزدیک، با مدیر و پرسنل این کارخانه در خصوص بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی گفتگو کرد.

سید مهدی طلائی مقدم در این بازدید از مجموعه کارخانجات به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی تقدیر کرد و در پایان بازدید در خصوص واکسیانسیون پرسنل کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد با نظر ستاد کرونا پیگیری شود.