« بازگشت

بازدید فرماندار بافق از شهرک فسفات

بازدید فرماندار بافق از شهرک فسفاتبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار و رئیس اداره بنیاد مسکن شهرستان با حضور در شهرک فسفات ضمن بازدید از مشکلات این شهرک آگاه شد.

این بازدید که بنا به درخواست ساکنین شهرک فسفات بافق صورت گرفت، ساکنین شهرک مشکلات خود همچون آسفالت معابر و عدم سرویس دهی مخابرات را با فرماندار در میان گذاشتند.

سید مهدی طلائی مقدم در پایان ضمن قول پیگیری، بررسی سریع این موضوع را از روسای بنیاد مسکن و مخابرات شهرستان بافق خواستار شد.