در آستانه سال نو؛


در آستانه سال نو و در روز 26 اسفند " روز رفت روب" کارمندان فرمانداری شهرستان تفت به رفت و روب فرمانداری پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، در آستانه سال نو و در روز 26 اسفند " روز رفت روب" کارمندان فرمانداری شهرستان تفت به رفت و روب فضای بیرونی و داخلی این فرمانداری  پرداختند.آدرس کوتاه :