گزارش تصویری؛


سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با همراهی جمعی از مدیران انتظامی و امنیتی در مراسم های عزاداری شهر تفت و بخش های تابع این شهرستان در دهه اول محرم حضور یافت .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"علیرضا نوکار" سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با همراهی جمعی از مدیران انتظامی و امنیتی در مراسم های عزاداری شهر تفت و بخش های تابع این شهرستان در دهه اول محرم حضور یافت .آدرس کوتاه :