شناسه : 61377627


دانشجوی دانشکده داروسازی علوم پزشکی یزد در امتحان علوم پایه داروسازی، رتبه نخست را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد؛ محمد علی عمرانی دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد در امتحان علوم پایه داروسازی، رتبه اول را در بین دانشگاههای قطب کسب کرد.

این دانشگاهها شامل دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، کاشان، قم، شهرکرد می باشند.

گفتنی است امتحان جامع علوم پایه، پس از طی 4 ترم تحصیلی، از دانشجویان بعمل آمده و پس از آن دانشجویان وارد مقطع علوم پایه می شوند.


 آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.