شناسه : 62541327


در آستانه 16اذر روز دانشجو ابتکار در نشست دانشجويي تشکل توسعه اعتدال شرکت نمود. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد،مقام عالي سازمان حفاظت محيط زيست در اين نشست ضمن بيان خاطرات مرحوم تقي ابتکار از 16 اذر 1332و تشريح فضاي خفقان و تدابير پادگاني  و اقدامات دانشجويان بر عليه حضور نيکسون در ايران و شهادت سه دانشجو  که سراغاز جنبش جديد شدند در ادامه از خاطرات سال 56 که دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک 'امير کبير فعلي بود مطالبي را مطرح نمود. وي عنوان نمود :جنبش دانشجويي هميشه بايد براي تقويت بينش و نگرش خود استفاده وافر برده و در آن زمان هم همينگونه بود و بعد از انقلاب در سال 58 تسخير لانه جاسوسي بود که اين اقدام مورد تاييد امام قرار گرفت و در مراحل بعد حضور دانشجويان در انتخابات 'دفاع مقدس و غيره هميشه با آگاهي و درايت و حس آزاده خواهي تاثير گذار بودند. وی گفت: دولت تدبير و اميد فضاي سالم و آزاد براي نقد 'گفتگو را دارد و وعده هاي روحاني به سمت تحقق گام بر مي دارد و اگر در سال 58معتقد بوديم تنها راه مقابله با دسيسه هاي امريکا مقابله روبرو بود امروز در ادامه همان مسير براي ارتقاي جايگاه ايران در معادلات ملي و منطقه اي مذاکرات برجام براي رفع تحريم هاي ظالمانه بسيار مهم بود و جا دارد از تلاشهاي تيم مذاکره کننده تشکر کنيم و برنامه هاي اقتصادي دولت پيشرفت هايي داشته است. وي در پايان تصريح نمود:پيشنهاد ما به دانشجويان و و جريانات دانشجويي تشکيل شاخه هاي محيط زيست است و اميدواريم آيين نامه مديريت سبز  به عنوان الگو در پرديس دانشگاه اجرا شود. در پايان معاون رئيس جمهور و رياست سازمان حفاظت محيط زيست به پرسش دانشجويان پاسخ داد و دو تن از نمايندگان دانشجويي به نمايندگي دانشجويان صحبت نمودند.

در آستانه 16اذر روز دانشجو ابتکار در نشست دانشجويي تشکل توسعه اعتدال شرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد،مقام عالي سازمان حفاظت محيط زيست در اين نشست ضمن بيان خاطرات مرحوم تقي ابتکار از 16 اذر 1332و تشريح فضاي خفقان و تدابير پادگاني  و اقدامات دانشجويان بر عليه حضور نيکسون در ايران و شهادت سه دانشجو  که سراغاز جنبش جديد شدند در ادامه از خاطرات سال 56 که دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک 'امير کبير فعلي بود مطالبي را مطرح نمود.

وي عنوان نمود :جنبش دانشجويي هميشه بايد براي تقويت بينش و نگرش خود استفاده وافر برده و در آن زمان هم همينگونه بود و بعد از انقلاب در سال 58 تسخير لانه جاسوسي بود که اين اقدام مورد تاييد امام قرار گرفت و در مراحل بعد حضور دانشجويان در انتخابات 'دفاع مقدس و غيره هميشه با آگاهي و درايت و حس آزاده خواهي تاثير گذار بودند.

وی گفت: دولت تدبير و اميد فضاي سالم و آزاد براي نقد 'گفتگو را دارد و وعده هاي روحاني به سمت تحقق گام بر مي دارد و اگر در سال 58معتقد بوديم تنها راه مقابله با دسيسه هاي امريکا مقابله روبرو بود امروز در ادامه همان مسير براي ارتقاي جايگاه ايران در معادلات ملي و منطقه اي مذاکرات برجام براي رفع تحريم هاي ظالمانه بسيار مهم بود و جا دارد از تلاشهاي تيم مذاکره کننده تشکر کنيم و برنامه هاي اقتصادي دولت پيشرفت هايي داشته است.

وي در پايان تصريح نمود:پيشنهاد ما به دانشجويان و و جريانات دانشجويي تشکيل شاخه هاي محيط زيست است و اميدواريم آيين نامه مديريت سبز  به عنوان الگو در پرديس دانشگاه اجرا شود.

در پايان معاون رئيس جمهور و رياست سازمان حفاظت محيط زيست به پرسش دانشجويان پاسخ داد و دو تن از نمايندگان دانشجويي به نمايندگي دانشجويان صحبت نمودند.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.