شناسه : 157875484


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان مهریز طی پایشی که در معیت فرماندار شهرستان از مجتمع فولاد سامان شهر مهریز انجام دادند، شاهد انتشار و پخش حجم زیادی از آلودگی بر اثر نقص فنی بصورت موقت شدند که بلافاصله با تدابیر مدیرعامل و اقدامات کارشناسان فنی آن مجتمع، آلودگی در اسرع وقت رفع و اکنون روند فعالیت و تولید کارخانه بدون هر گونه آلودگی ادامه دارد .  

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان مهریز طی پایشی که در معیت فرماندار شهرستان از مجتمع فولاد سامان شهر مهریز انجام دادند، شاهد انتشار و پخش حجم زیادی از آلودگی بر اثر نقص فنی بصورت موقت شدند که بلافاصله با تدابیر مدیرعامل و اقدامات کارشناسان فنی آن مجتمع، آلودگی در اسرع وقت رفع و اکنون روند فعالیت و تولید کارخانه بدون هر گونه آلودگی ادامه دارد.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.