شناسه : 62541709


در پايان سفر مقام عالي سازمان حفاظت محيط زيست به يزد  با حضور در برنامه زنده تلويزيوني به تشريح دستاوردهاي سفر و وضعيت زيست محيطي استان يزد پرداخت. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد،وي در در این برنامه زنده تلویزیونی درخصوص بحث ريزگردها و محيط زيست طبيعي استان و نقش خانواده ها در حفظ محيط زيست مواردي را مطرح نمود و در خصوص وضعيت مناطق تحت مديريت و تعداد محيط بانان گفت: با تدابير ديده شده تبديل وضعيت 450 نفر محيط بانان به پيماني در کشور انجام شده است ولي ما به تعداد بيشتر نيرو هاي اجرايي نياز داريم. وي افزود مجهز نمودن مناطق به سيستمهاي هوشمند در برنامه سازمان هست که اميدواريم به زودي محقق يابد.

در پايان سفر مقام عالي سازمان حفاظت محيط زيست به يزد  با حضور در برنامه زنده تلويزيوني به تشريح دستاوردهاي سفر و وضعيت زيست محيطي استان يزد پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد،وي در در این برنامه زنده تلویزیونی درخصوص بحث ريزگردها و محيط زيست طبيعي استان و نقش خانواده ها در حفظ محيط زيست مواردي را مطرح نمود و در خصوص وضعيت مناطق تحت مديريت و تعداد محيط بانان گفت: با تدابير ديده شده تبديل وضعيت 450 نفر محيط بانان به پيماني در کشور انجام شده است ولي ما به تعداد بيشتر نيرو هاي اجرايي نياز داريم.

وي افزود مجهز نمودن مناطق به سيستمهاي هوشمند در برنامه سازمان هست که اميدواريم به زودي محقق يابد.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.