شناسه : 154065503


با حضور مسئولان دانشگاه و استان صبح امروز اولين نشست كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان در سال ٩٨ برگزار شد.

به گزارش وب دا- يزد-دكتر محمد حسن لطفي رييس دبيرخانه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان بر اهميت نقش همكاري هاي بين بخشي و مردمي در اجراي بسيج ملي كنترل فشار خون بالا تاكيد كرد.
در اين نشست دكتر محمد رضا دهقاني معاون امور بهداشتي و دبير ستاد اجرايي برنامه بسيج ملي كنترل فشار خون بالا به بيان وضعيت استان در مقايسه با وضعيت كشور از نظر پرفشاري خون ، ضرورت برنامه ، اهداف ،گروه هاي هدف ، دوره زماني برنامه ، سازكارهاي اجرايي و مجريان و مكان هاي اجراي برنامه پرداخت.
توانمندسازي و ارتقاي سواد سلامت نمايندگان انجمن اولياء و مربيان با هدف آموزش والدين دانش آموزان دستور كار جلسه بود كه توسط دكتر پيمان فر رييس خانه مشاركت مردم در سلامت مطرح شد.
مديركل امور اجتماعي استانداري هم در اين نشست بر ضرورت استفاده از ظرفيت شوراي پيام گزاران سلامت استان و خانه مشاركت مردم در سلامت استان در بسيج ملي كنترل فشار خون بالا تأكيد كرد.
بسيج ملي كنترل فشار خون بالا از ٢٧ ارديبهشت تا ١٥ خرداد براي افراد ٣٠ تا ٧٠ سال اجرايي مي شود و تمامي افراد در اين گروههاي سني به صورت رايگان غربالگري شده و در صورت لزوم به پزشك ارجاع داده مي شوند


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.